Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Nocnym Rajdzie Rowerowym.

 

Karta zgłoszeniowa (PDF)

 

REGULAMIN NOCNEGO RAJDU ROWEROWEGO

„URZECZENI ROWEREM”

1. CEL IMPREZY:

- popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego,

- popularyzacja jazdy na rowerze jako atrakcyjnej i zdrowej formy ruchu,

- popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Miasta i Gminy Góry Kalwarii,

- rozwój turystyki rowerowej,

- promocja Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

 

2. ORGANIZATORZY

 

OSIR Góra Kalwaria, Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii oraz Wydruki24h.pl i Na przyczepke

 

3. TERMIN I MIEJSCE


Wycieczka rowerowa odbędzie się 10.08.2019 r. (SOBOTA)  Start godz. 18:00: Góra Kalwaria ul. Ks. Z. Sajny 1, Meta ; Zespół Basenowy w Górze Kalwarii godz.:23.00

1. Etap z Góry Kalwarii do Czerska ( zamek). Tam na miejscu:

https://mapy.cz/s/3vLrz

2. Etap z Czerska do Góry Kalwarii ( Zespół Basenowy)

https://mapy.cz/s/3vLuT

 

4. TRASA I DYSTANS


Dystans: około  15 km. Między etapami zwiedzanie zamku w Czersku i inne atrakcje.

 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA


Wycieczka rowerowa adresowana jest do każdej zainteresowanej osoby pełnoletniej.

Jest możliwy udział osoby nie młodszej niż 10 lat tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Uczestnikiem Wycieczki Rowerowej może zostać osoba pełnoletnia, która w określonym terminie dostarczy wypełnione zgłoszenie udziału w wycieczce rowerowej wraz z własnoręcznie złożonym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do udziału w wycieczce na własną odpowiedzialność.

 

Uczestnikiem Wycieczki Rowerowej może zostać osoba niepełnoletnia, która wraz ze zgłoszeniem dostarczy Organizatorowi pisemną zgodę na udział w wycieczce rowerowej od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem. Rodzic lub opiekun prawny powinien przebywać w czasie imprezy wraz z osobą niepełnoletnią, której opieki się podjął. Dopuszcza się, by osoby niepełnoletnie przebywały pod opieką innego rodzica lub innego pełnoletniego opiekuna, jeśli ten wyraził na to pisemną zgodę. Dzieci młodsze mogą brać udział w wycieczce tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 10. roku życia zobowiązane są posiadać kartę rowerową ewentualnie inny dokument uprawniający do poruszania się rowerem, np. prawo jazdy kat A1 lub T, uprawnienia do kierowania motorowerem!

 

Uczestnicy indywidualni lub rodziny zobowiązani są do jazdy zgodnie z kolumną Uczestników wycieczki.

 

Uczestnik powinien posiadać własny rower. Rower powinien być sprawny i nadawać się do bezpiecznego korzystania, także niezagrażającemu życiu i bezpieczeństwu innych Uczestników wycieczki.

 

Uczestnik zobowiązany jest posiadać kask rowerowy oraz kamizelkę odblaskową.

Wszyscy Uczestnicy Wycieczki Rowerowej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.


6. ZACHOWANIE SIĘ UCZESTNIKÓW WYCIECZKI ROWEROWEJ


Uczestnicy wycieczki poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Wycieczka rowerowa odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z prawej części jezdni i pobocza na kierunku przejazdu wzdłuż trasy wycieczki. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności i znajomości zasad ruchu drogowego.

 

Uczestnicy powinni przemieszczać się w grupach 15-osobowych w odległości 200 m od siebie. Odległości między rowerami w grupach powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2-3 metry, ale nie więcej niż 5 m.

 

Uczestnicy jadą za osobą odpowiedzialną – przewodnikiem całej grupy, która nadaje prędkość około 20 km/h i kierunek jazdy, jadąc w zwartej kolumnie przy zachowaniu bezpiecznego odstępu od poprzedzającego rowerzysty. Nie można wyprzedzać kierownika całego peletonu.

 

Uczestnik zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności. Podczas zjazdów należy kontrolować prędkość i hamowanie. Nie należy rozpędzać się ani wyprzedzać. Wycieczka rowerowa nie jest wyścigiem, dlatego zabrania ścigania się.

 

Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześnie zasygnalizowany.

Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postój należy zorganizować poza jezdnią.

Pełnoletni Uczestnik bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność. Uczestnik niepełnoletni bierze udział w wycieczce za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się decyzjom Organizatora Wycieczki Rowerowej.

 

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie roweru. Uczestnik korzysta
z własnego roweru na własną odpowiedzialność.

 

Na trasie wycieczki obowiązuje bezwzględny zakaz:

- spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

- zaśmiecania trasy wycieczki oraz miejsc przyległych,

- niszczenia przyrody,

- indywidualnej jazdy bez opiekuna,

- zbaczania z trasy wycieczki bez zgody organizatora,

- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na pedałach,

- zajeżdżania drogi innym uczestnikom wycieczki i użytkownikom drogi - zwalniania lub zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny.

 

Organizator Wycieczki Rowerowej zastrzega sobie prawo do wyeliminowania Uczestnika za nieprzestrzeganie regulaminu i przekazanie go odpowiednim służbom.

 

 

Organizator wycieczki gwarantuje:

- zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania wycieczki przez służby porządkowe,

- zabezpieczenie pomocy medycznej,

 

Organizator wycieczki zapewnia ubezpieczenia OC .

Ubezpieczenie NW we własny zakresie Uczestnika.

 

 

7. ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście lub skanem drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na profilu facebook: Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii a także Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii oraz na stronie internetowej: http://www.gorakalwaria.pl/,http://www.osirgorakalwaria.pl/, http://www.kulturagk.pl/.

 

Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza do udziału w Wycieczce Rowerowej najpóźniej do 08.08.2019 r. do recepcji basenu w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 119 lub przesłanie scanu formularza na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Limit zgłoszeń: 50 osób! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy z uczestników musi posiadać 2zł na wstęp na teren zamku.

 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Udział w wycieczce jest dobrowolny.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w trakcie trwania wycieczki zarówno wobec Uczestników, jak i osób trzecich.

 

Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe i rzeczy zgubione w czasie wycieczki, a także za szkody wyrządzone przez Uczestników.

 

Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa Uczestnik odpowiada osobiście.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich Uczestników wycieczki.

 

W trakcie trwania wycieczki Uczestników obowiązuje strój sportowy. Uczestnik powinien także być ubrany w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu wycieczki.
Wycieczka Rowerowa odbędzie się w zależności od pogody!

 

Uczestnicy wycieczki biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

Udział w wycieczce jest równoczesny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.

Basen - licznik osób

Aktualnie na basenie przebywa 10 osób.

Obiekty OSIR-u

3 czerwca basen czynny od 14 do 21.45 a 1 czerwca 1zł dla dzieci i młodzieży do 24  roku życia z...

więcej >

To cztery boiska do siatkówki plażowej oraz jedno do beach soccer'a(piłka nożna na plaży). Boiska...

więcej >

Znajduje się na terenie Zespołu Basenowego przy ogrodzeniu od ulicy Chopina oraz przy...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

Stadion Miejski ul. Wojska Polskiego 44 05-530 Góra Kalwaria. Pojemność stadionu : 2000 miejsc (...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

Stadion w Baniosze  przy ulicy Szkolnej o wymiarach 60 na 100m z trybunami na 150 miejsc. Na...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

copywrights Ośrodek Sportu i Rekreacji