Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii zaprasza na Amatorski Turniej Koszykówki Mężczyzn.

REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU  KOSZYKÓWKI

 MĘŻCZYZN

 

 

I. Cel

 -umożliwienie aktywnego wypoczynku

- popularyzacja koszykówki w wydaniu rekreacyjnym

- propagowanie zdrowego trybu życia

 

II. Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

UKS Budowlani Góra Kalwaria

 

III. Terminy i miejsce

17.10.2021r.(niedziela) godz.:10.00, hala sportowa przy ulicy Białka 4 w Górze Kalwarii

 

IV. Uczestnictwo

- W rozgrywkach biorą udział drużyny w składach których występują tylko zawodnicy nie zrzeszeni w koszykarskich klubach i nie są zgłoszeni do rozgrywek na każdym szczeblu organizowanych przez PZKosz.

- W drużynie mogą występować zawodnicy poniżej 18-ego roku życia tylko za pisemną zgodą rodziców. Pozostali zawodnicy na liście zgłoszeniowej podpisują deklarację stwierdzającą  brak przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w rozgrywkach

- Każda drużyna powinna posiadać jednakowe koszulki / narzutki z numerem

- WPISOWE OD DRUŻYNY: 150ZŁ

płatne przelewem na nr konta: 30 8003 0003 2001 0008 1328 0004                           

najpóźniej do dnia 13.10.21r.

 

V. Nagrody

Dla pierwszych trzech drużyn puchary i medale dla zawodników.

Dla pozostałych drużyn dyplomy.

 

VI. Zgłoszenia

Telefonicznie pod numerem: 53596907 do 13.10.2021r.

W turnieju może wystartować maksymalnie 6 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń. Turniej rozegrany zostanie przy minimalnej liczbie – 4 drużyn zgłoszonych.

 

 VII. Zasady gry

   - zawodnicy muszą posiadać i na żądanie organizatora okazać aktualny dokument tożsamości  z datą urodzenia i zdjęciem. Odmowa okazania takiego dokumentu może spowodować zawieszenie występów a nawet wykluczenie zawodnika bądź całej drużyny.

  - każda drużyna liczy od 6 do  10 zawodników

  - czas na akcję (24 sek.) odlicza sędzia stolikowy

  - czas trwania meczu odmierza sędzia stolikowy

  - mecze trwać będzie w zależności od liczby zgłoszonych drużyn( zakładamy 2x12 minut, 2 ostatnie minuty czas zatrzymywany na sygnalizację sędziego)

  - każdej z drużyn przysługuje 1 czas na żądanie w jednej połowie

  - pozostałe przepisy zgodnie z zasadami gier ustanowionymi przez PZKosz.

 

O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych  „dużych” punktów. W przypadku takiej samej ilości „ dużych” punktów zdobytych przez dwa zespoły o kolejności miejsc decyduje: wynik bezpośredniego meczu między zainteresowanymi zespołami. W przypadku zdobycia takiej samej ilości „dużych” punktów przez trzy zespoły o kolejności miejsc decyduje: różnica między  zdobytymi punktami, a następnie większa ilość zdobytych punktów.

Punktacja meczów grupowych:

  • zwycięstwo – 2 pkt.
  • remis – 1 pkt.
  • przegrana – 0 pkt.

 

VIII. Postanowienia końcowe

- We wszystkich sprawach spornych-organizacyjnych głos decydujący ma przedstawiciel organizatora

- We wszystkich sprawach dotyczących sędziowania, wyniku, weryfikacji zawodników głos decydujący ma sędzia główny turnieju

- System i terminarz gier oraz wszelkie sprawy inne organizacyjne zostaną przedstawione po zgłoszeniu się odpowiedniej ( minimum 4 drużyny) ilości drużyn

- Każda z drużyn ubezpiecza się (NW) we własnym zakresie

   

Czynność przetwarzania: Uczestnicy imprez sportowych - turniej.

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej „RODO”, informujemy iż:

 

1. administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, (05-530) Góra Kalwaria.
Dane kontaktowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, (05-530) Góra Kalwaria, tel. (22) 727-48-61, fax. (22) 727-48-81, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, (05-530) Góra Kalwaria.

 

3. dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy polegającym na udziale w turnieju na warunkach określonych w regulaminie Amatorskiego Turnieju Koszykówki zwanym dalej „regulaminem”, promocji i informacji o działalności administratora danych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

4. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy polegającym na udziale w turnieju na warunkach określonych wregulaminie, promocji i informacji o działalności administratora danych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

5. dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym. Dane osobowe zwycięzców takie jak imię, nazwisko, wizerunek, zajęte miejsce oraz uzyskany wynik, będą publikowane na stronach internetowych i w prasie.

 

6. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy polegającym na udziale w turnieju, na warunkach określonych w regulaminie oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu).

 

7. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

8. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy polegającym na udziale w turnieju, na warunkach określonych wregulaminie, promocji i informacji o działalności administratora danych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

 

 

Basen - licznik osób

Aktualnie na basenie przebywa 22 osób.

Obiekty OSIR-u

Uwaga!! W dniu 22 listopada z powodów techniczno-organizacyjnych basen będzie nieczynny. Za...

więcej >

To cztery boiska do siatkówki plażowej oraz jedno do beach soccer'a(piłka nożna na plaży). Boiska...

więcej >

Znajduje się na terenie Zespołu Basenowego przy ogrodzeniu od ulicy Chopina oraz przy...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

Stadion Miejski ul. Wojska Polskiego 44 05-530 Góra Kalwaria. Pojemność stadionu : 2000 miejsc (...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

Stadion w Baniosze  przy ulicy Szkolnej o wymiarach 60 na 100m z trybunami na 150 miejsc. Na...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

copywrights Ośrodek Sportu i Rekreacji