Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii na wolne stanowisko pracy - Konserwator 1 etat.

 

1. Wymagania niezbędne:

 • Posiadane obywatelstwo polskie
 • Wykształcenie zawodowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na określonym stanowisku
 • Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność
 • Nieposzlakowana opinia

 

2. Wymagania dodatkowe:


 • Preferowane 3 letnie doświadczenie na  podobnym stanowisku pracy

3. Zakres obowiązków

 

 • Kontrolowanie,obsługiwanie i bieżąca konserwacja urządzeń technicznych działających w Zespole Basenowym

 

4. Wymagane dokumenty:

 • C V
 • oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie   danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 153 ze zm.).

5. Proponowane warunki zatrudnienia

 

Pierwsza umowa zawarta na czas określony do  sześciu miesięcy, a następnie możliwość zawarcia     umowy na czas nieokreślony.

Praca – Zespół Basenowy w Górze Kalwarii , ul.Pijarska 119.  Wymagane dokumenty należy składać  w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w Górze Kalwarii do dnia 10 lipca 2022r.

                             Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

                              Monika Kozłowska 

Góra Kalwaria, dnia 10 czerwca 2022 r.

 

zynność przetwarzania: Rekrutacja.

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 

 • administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Gorze Kalwarii ,05-530G.Kalwaria ul. Pijarska 119

 
Dane kontaktowe:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

05-530 Góra Kalwaria ul.Pijarska 119

e-mail:kontakt@osirgorakalwaria.pl

tel:22 7274 861**

 

 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.adres do korespondencji: Polguard Consulting Sp z o.o.  ,ul.Pory 78, 02-757 Warszawa
 • Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.
 • podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
 • Pana/Pani* dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję**.
 • administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy Pan/Pani* wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.
 • przysługuje Panu/Pani* prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 • podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
 • Pana/Pani* dane osobowe nie są profilowane.

 

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić odpowiednio do okoliczności

Basen - licznik osób

Aktualnie na basenie przebywa 26 osób.

Obiekty OSIR-u

Uprzejmie, informujemy że w dniu 08.06.2022r. w godzinach 14:00-15:00 z powodu zawodów pływackich...

więcej >

To cztery boiska do siatkówki plażowej oraz jedno do beach soccer'a(piłka nożna na plaży). Boiska...

więcej >

Znajduje się na terenie Zespołu Basenowego przy ogrodzeniu od ulicy Chopina oraz przy...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

Stadion Miejski ul. Wojska Polskiego 44 05-530 Góra Kalwaria. Pojemność stadionu : 2000 miejsc (...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

Stadion w Baniosze  przy ulicy Szkolnej o wymiarach 60 na 100m z trybunami na 150 miejsc. Na...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

copywrights Ośrodek Sportu i Rekreacji