• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Zamówienia publiczne
Zamówienia
czwartek, 24 stycznia 2019 16:12

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019R.

LP

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

RODZAJ ZAMÓWIENIA:USŁUGA;ROBOTA BUDOWLANA

PRZEWIDYWANY TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

UWAGI

1.

Zakup Energii elektrycznej

DOSTAWA

Przetarg nieograniczony

360 175,53 zł

I kwartał

-

 


 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia