Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
ul. Pijarska 119
05-530 Góra Kalwaria
NIP: 123 02 76 060
Regon: 001254599

Recepcja:
tel: 22 727 48 61
22 727 48 71
fax: 22 727 48 81

Dyrektor:
mgr Monika Kozłowska
e-mail: dyrektor@osirgorakalwaria.pl

Kierownik obiektów sportowych:
Zbigniew Piekarski
tel. 531 733 538
e-mail: kierownik@osirgorakalwaria.pl

Organizator imprez sportowych
tel: 570 200 421
e-mail: organizator@osirgorakalwaria.pl

Administracja
e-mail: kontakt@osirgorakalwaria.pl

Konto bankowe OSIR Góra Kalwaria do wpłat za zajęcia grupowej nauki pływania, sekcje siatkówki, zajęcia SENIOR oraz wpłaty wpisowe na zawody/turnieje:
Numer rachunku 30 8003 0003 2001 0008 1328 0004
Wpłaty muszą mieć w tytule ZAWSZE imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz niezbędną informację:

  • w przypadku grupowych nauk pływania: imię i nazwisko instruktora
  • w przypadku zajęć dla Seniorów: dopisek nauka pływania SENIOR lub gimnastyka SENIOR
  • w przypadku sekcji siatkówki: karnet sekcja siatkówki za m-c…
  • w przypadku wpłat wpisowych: nazwa danych zawodów/turniejów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, (05-530) Góra Kalwaria, tel. (22) 727-48-61, fax. (22) 727-48-81, email: kontakt@osirgorakalwaria.pl.
W Ośrodek Sportu i Rekreacji wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem adresem e-mail: iod@osirgorakalwaria.pl. lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o imprezach i wydarzeniach dotyczących organizowanych imprez kulturalnych, m.in. poprzez wysyłkę newsletterów OSIR. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.
Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.
Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi).

Inspektor Ochrony Danych Pani Iwona Obarzanek
kontakt za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@osirgorakalwaria.pl)
lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora – Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, (05-530) Góra Kalwaria.