Inspektor Ochrony Danych  Pani  Iwona Obarzanek

Kontakt za pomocą poczty elektronicznej iod@osirgorakalwaria.pl lub poczty tradycyjnej:

Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, (05-530) Góra Kalwaria.

Klauzule informacyjne do pobrania tutaj

Klauzula informacyjna „Wizerunek zawodników” do pobrania tutaj